Validebağ'da Son Söz Söylendi: Koruyu Yapılaşmaya Açan Plan İptal!

Validebağ Korusu’nu parka dönüştürmenin önünü açan 1/5000’lik nazım imar planı Danıştay 6. Daire tarafından iptal edildi.

İsanbul Üsküdar'da Validebağ Korusu için hazırlanan 1. derece doğal SİT alanı ve çevresine yönelik koruma amaçlı nazım imar planına Danıştay'dan iptal geldi. 2009'da onaylanan 1/5000'lik imar planı, Validebağ Korusu'na yapılacak bir uygulamayı 1/1000'lik uygulama imar planını baypas ederek 1/5000'lik plana göre hazırlanacak avan projeye bırakıyordu. Böylece, imar planı korunun bir projeyle imara açılmasına olanak tanıyordu.

Mimarlar Odası ve Validebağ Gönüllüleri Derneği tarafından açılan davada imar planını koruma mevzuatına ve kamu yararına aykırı bulan 3. İdare Mahkemesi 2011'de planı iptal etti. İdare Mahkemesi'nin imar planının Validebağ Korusu ve çevresinin doğal değerlerinin korunması ile bağdaşmadığı gerekçesiyle verdiği karar Danıştay 6. Dairesi tarafından onadı.

Koruya Park Niyeti

Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin avukatı Gülsüm Özdemir, iptal edilen nazım imar planının koruyu parka dönüştürme niyeti taşıdığını belirtti. Üsküdar Belediyesi'nin 1/1000'lik planlarını devre dışı bırakarak koruya 1/5000'lik planlar üzerinden uygulama yapılmasının planlama ilkelerine aykırı olduğunu belirten Özdemir, "Bu karar Validebağ Korusu'nun 1.derece doğal sit alanı olmaktan çıkararak ve koruyu bir park olarak görerek diledikleri gibi plan tadilatı yapma imkânı veriyordu" dedi

"Hyde Park" Prpjesi

Peki, Danıştay kararı Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na seyir terasları, açık hava tiyatrosu, oyun alanları, yürüyüş yolları ve gölet gibi yapılaşma getiren 'Hyde Park' projesini bağlıyor mu? Avukat Gülsüm Özdemir bu soruya "Danıştay kararı, Validebağ Korusu'na yönelik koruma amaçlı nazım imar planı hazırlanırken korunun 1. derece doğal SİT alanı olmaktan çıkarılamayacağını vurguluyor. Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu'na yönelik bir park projesi yapmak isterse bunu hem Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'na hem de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunmak zorunda" diye yanıtladı.

Ekleyen: Elif Tuğba Gürkan Yılmaz
Yazar: Olgu Kundakçı
Kaynak: Birgün