3. Köprü Planı İBB Meclisinden Geçti

3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Sarıyer ve Beykoz gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan bölümüne ilişkin imar planı değişikliği, yargının iptal kararı ardından İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinden geçti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, iptal kararında Boğaziçi alanında kalan alanlarda yapılacak planlarda Boğaziçi Kanunu'nun uygulanması gerektiğini ve plan yapma yetkisinin İBB Başkanlığında olduğuna karar vermiş; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan planı yetki yönünden hukuka aykırı bulmuştu. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun iptal edilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği İBB meclisinden AKP'li üyelerin oylarıyla geçti.

TAHRİBAT UYARISI

İptal edilen 2013 tarihli imar planı değişikliğine ilişkin İstanbul Orman Müdürlüğü'nün görüşündeki 'tahribat' uyarısı ise dikkat çekti. Kurum görüşünde projenin muhtemel bağlantı yollarının orman alanlarında kalması durumunda "orman tahribatının gelecekte hat safhalara ulaşabileceği" belirterek tahribatın azaltılması için projede sunulanın dışında orman alanları içerisinde bağlantı yolu yapılmamasının teminat altına alınması gerektiğini ifade ediliyor.Kurum yazısında orman dışı alanlardan alternatif güzergâhların seçilmesi bunun mümkün olmaması durumunda ise yol güzergâhının tüneller ve viyadüklerle geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü'nün görüşünde ise Çevre Düzeni Planı'na uyulması gerektiği belirtilerek "özgün karakterini koruyan köyler, tarım alanları, su havzaları, orman alanları, tarihi su yolları korunmalı; çevrelerine bu alanlara baskı yapacak fonksiyonlar önerilmemelidir" deniyor.

Ekleyen: Bahar Bayhan
Yazar: Olgu Kundakçı
Kaynak: Birgün