Gülsuyu Cemevi Ulusal Mimari Proje Yarışması Sonuçlandı

Maltepe Belediyesi tarafından açılan cemevi yarışmasının kazananları belli oldu.

1. Ödül


Müellif

 • İbrahim EYÜP


Danışman

 • Hakan ÇATALKAYA, İnşaat Mühendisi
 • Berrin YAVUZ, Elektrik Mühendisi
 • Ahmet BAYBODA, Makine Mühendisi
 • Diana OHANESYAN, Peyzaj Mimarı


Yardımcı

 • Olcay OVALI EYÜP, Mimar


2. Ödül


Müellif

 • Ömer Selçuk BAZ (Ekip Başı)
 • Ece ÖZDÜR


Danışman

 • Cenk KURTEL, İnşaat Mühendisi
 • Mehmet YILMAZ, Makine Mühendisi
 • Kemal OVACIK, Elektrik Mühendisi
 • Okan BAL, Şehir Plancısı


Yardımcı

 • Mustafa Ege BATTAL, Mimar
 • Elif Tuğçe SARIHAN, Mimar
 • Cihan POÇAN, Sanatçı
 • Berna ÇELEBİ, Grafik Tasarımcı
 • Ece KONUK, Öğrenci
 • Merve KAVAS, Öğrenci


3. Ödül


Müellif

 • Selen SARIKULAK BAL (Ekip Başı)
 • Emre BAL


Danışman

 • Bora KAÇAR, İnşaat Mühendisi
 • Mehmet HİN, Makine Mühendisi
 • Nüvit Sani KARAİBRAHİMOĞLU, Elektrik Mühendisi
 • Sercan CİHANBİLİR, Peyzaj Mimarı


Eşdeğer Mansiyon


Müellif

 • Doğu Kaptan (Ekip Başı)
 • Murat ER


Danışman

 • Yusuf ÖZKAN, İnşaat Mühendisi
 • Mario SECCIA
 • Deniz ÇALIŞKAN
 • Cemal DİNDAR, Psikiyatrist
 • Hüseyin DURAK, Derviş Baba
 • Günseli KATO
 • Hüseyin KAPTAN
 • Fatma Tülin KAPTAN
 • Marco LOMBORDINI
 • Tuna ORHAN
 • Gülin Yonca TEMİZKAN
 • Valentina VALERI
 • Mansur YALÇIN, Dede


Yardımcı

 • Marco BIOZZİ, Mimar
 • Francesco STEFANNI, Mimar
 • Fatma GENÇDOĞUŞ, Mimar
 • Anne-Lise ROUSSAT-NOYERİE, Mimar
 • Oya TABANOĞLU, Şehir Plancısı
 • Enza DI PINTO, Mimar
 • Erkan GÖRAY, Şehir Plancısı
 • Ediz AKYALÇIN (Görsel)
 • Hüseyin POLAT (Maket)


Eşdeğer Mansiyon


Müellif

 • Mehmet Metin POLAT (Ekip Başı),
 • Bilge ALTUĞ
 • Gökhan TURAN


Danışman

 • Zeynep Lale EKE, İnşaat Mühendisi
 • Ömer Cenk TİFTİKÇİGİL, Makine Mühendisi
 • İbrahim Tolga ÇELİK, Elektrik Mühendisi
 • Sezgin KARAMAN, Peyzaj Mimarı


Yardımcı

 • Nurhayat ÖZ, Y. Mimar
 • Elif AKSAYAN, Y. Mimar
 • Bengi ALTUĞ, İç Mimar


Eşdeğer Mansiyon


Müellif

 • Hasan Sıtkı GÜMÜŞSOY (Ekip Başı),
 • Erhan VURAL
 • Osman Mürsel URAL


Danışman

 • Ozan ÖZDİLEK, Mimar
 • Gökhan KODALAK, Y. Mimar
 • Ömer YALÇIN, Y. İnşaat Mühendisi
 • Serhan ÇAYCILAR, Makine Mühendisi
 • Selahattin ÖZDENİZ, Elektrik Mühendisi
 • Ece Sıla BORA, Peyzaj Mimarı


Yardımcı

 • Alex KARPOV, Mimar
 • Sinan ÇİFTÇİ, Mimar
 • Kübra MERCAN, Öğrenci
 • Burcu SEVİNÇ, Öğrenci
 • Çağkan GENÇ, Öğrenci
 • Cemre ÖNERTÜRK, Öğrenci
 • Aybüke ÇAĞLAR, Öğrenci


Eşdeğer Mansiyon


Müellif

 • Samet MOR
 • Damla GÖRE
 • Fatma Derya MARONGOZ


Danışman

 • Şevket Vural SAYGIN, Y. İnşaat Mühendisi
 • Barça GÜNEY, Elektrik Elektronik Mühendisi
 • Onur ÖZBOZDAĞLI, Makine Mühendisi


Yardımcı

 • Gülberk KARAAĞAÇ, Mimar
 • Özge KARAKAŞ, Mimar


Eşdeğer Mansiyon


Müellif

 • Deniz DOKGÖZ
 • Ferhat HACIALİBEYOĞLU
 • Orhan ERSAN


Danışman

 • Cemal ÇOŞAK, Y. İnşaat Mühendisi
 • Uğur ALTUĞ, Makine Mühendisi
 • Seçkin SEKMAN, Elektrik Mühendisi
 • Volkan BARBOROS, Peyzaj Mimarı


Yardımcı

 • Gülcan AFACAN, Mimar
 • İbrahim YİĞİTER, Öğrenci
 • Başak ELBAŞ, Öğrenci
 • Sümeyra ERKMEN, Öğrenci
Ekleyen: Bahar Bayhan

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması Yarışmayla Yap Cemevi İbrahim Eyüp Hakan Çatalkaya Berrin Yavuz Ahmet Boybada Diana Serli Ohanesyan Olcay Ovalı Eyüp Ömer Selçuk Baz Ece Özdür Cenk Kurtel Mehmet Yılmaz Kemal Ovacık Okan Bal Ege Battal Elif Tuğçe Sarıhan Cihan Poçan Berna Çelebi Ece Konuk Merve Kavas Selen Sarıkulak Bal Emre Bal Bora Kaçar Mehmet Hin Nüvit Sani Karaibrahimoğlu Sercan Cihanbilir Doğu Kaptan Murat Er Yusuf Özkan Mario Seccia Deniz Çalışkan Cemal Dindar Hüseyin Durak Günseli Kato Hüseyin Kaptan Fatma Tülin Kaptan Marco Lombardini Tuna Orhan Yonca Temizkan Valentina Valeri Mansur Yalçın Marco Biozzi Francesco Stefanini Fatma Gençdoğuş Anne-Lise Roussat-Noyerie Oya Tabanoğlu Enza di Pinto Erkan Göray Ediz Akyalçın Hüseyin Polat Mehmet Metin Polat Bilge Altuğ Gökhan Turan Zeynel Lale Eke Ömer Cenk Tiftikçigil İbrahim Tolga Çelik Sezgin Karaman Nurhayat Öz Elif Aksayan Bengi Altuğ Hasan Sıtkı Gümüşsoy Erhan Vural Osman Mürsel Ural Ozan Özdilek Gökhan Kodalak Ömer Yalçın Serhan Çaycılar Selahattin Özdeniz Ece Sıla Bora Alex Karpov Sinan Çiftçi Kübra Mercan Burcu Sevinç Çağkan Genç Cemre Önertürk Aybüke Çağlar Samet Mor Damla Göre Fatma Derya Marangoz Şevket Vural Saygın Barça Güney Onur Özbozdağlı Gülberk Karaağaç Özge Karakaş Deniz Dokgöz Ferhat Hacıalibeyoğlu Orhan Ersan Cemal Çoşak Uğur Altuğ Seçkin Sekman Volkan Barboros Gülcan Afacan İbrahim Yiğiter Başak Elbaş Sümeyra Erkmen