Akın Nalça Kitaplarının 12.si Uğur Tanyeli'nin Metinlerinden Derlendi

Akın Nalça Kitapları'nın 12. si olan "Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde 15.-19. Yüzyıllar" kitabı Uğur Tanyeli'nin Osmanlı mimarlığı üzerine kaleme aldığı 15 makalesinden derlendi.

Kitabın tanıtım metninden:

Mimar Uğur Tanyeli'nin Türkiye'deki Osmanlı Mimarlığı üzerine kaleme aldığı, "sınır aşımı" meselesini ana ekseninde tanımlayan 15 makaleden oluşuyor kitap. Saray kadınlarının baniyelik rollerinden, su teknolojisinin kökenlerine, Topkapı Sarayı'nın Üçüncü Avlu'sundaki Fatih Köşkü'nden yüzer köprülere, bacalı ocaklara; vakfiyelerden askeri mimarlık el kitaplarına uzanan bir yelpazede geçmişte üretilmiş hiçbir şeyin ve pratiğin bir diğerinden daha çok veya daha az önemli olmadığını anlatan bir metinler dizisi. Tanyeli, klasik, alışılagelmiş Osmanlı mimarlığı tarihyazımının gözden kaçırdığı, görmezden geldiği detay ve aktörlere farklı bir ışık düşürüyor. Kitap, metin içlerine serpiştirilmiş plan, gravür, kroki ve desenlerle okumaya olduğu kadar bakmaya de kışkırtan bir tasarıma sahip.

Ekleyen: Bahar Bayhan