SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Çalışmaları Bu Yıl Cengiz Bektaş Arşivine Odaklanacak

Kalebodur desteğiyle sürdürülen SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları bu yıl, mimarlığa çok boyutlu katkılarıyla mesleğin gelişimine aracılık eden Cengiz Bektaş'ın arşivine odaklanacak.

Dün SALT Galata'da Cengiz Bektaş ile proje araştırmacıları Işıl Uçman Altınışık ve Burak Altınışık, kültür sosyolojisi alanında çalışan Erhan Berat Fındıklı'nın katılımıyla yapılan toplantıda araştırmanın detaylarına dair bilgiler verildi.

1960'lardan bu yana mimarlık ve edebiyat alanlarında üretim yapan, mimarlığa çok boyutlu katkılarıyla mesleğin gelişimine aracılık eden Cengiz Bektaş'ın arşivinin fotoğraf ağırlıklı bir bölümü geçen Ocak ayında SALT Araştırma'da erişime açılmıştı. Devamında yapılacak çalışmalarda Bektaş'ın izniyle kapsamlı mimari çizim dosyalarını da içerek şekilde sınıflandırılarak sayısallaştırılacak ve kataloglanacak. Bektaş Mimarlık İşliği'ndeki ön çalışmanın ardından, SALT Araştırma'da yürütülecek projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Anlatıcı Bir Mimar Olarak Cengiz Bektaş

Konut, sanayi, ticari, turizm ve kamu yapılarıyla çevre düzenlemeleri gibi birçok mimari projesi bulunan Cengiz Bektaş, şiir ve deneme türlerinde eserlerle eğitim ve araştırmaya yönelik kapsamlı yazılar kaleme almış; çalışmalarıyla kitap, makale ve söyleşilere konu olmuş bir mimardır. Kendisini bazen ozan-mimar-yazar, bazen de yüksek mühendis-mimar olarak tanımlar. Bektaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme güzergâhını izcilikten mimarlığa uzanan faaliyet alanları boyunca katederken sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, edebiyat disiplinlerinin mimarlıkla kesiştiği bir söylem alanı oluşturur. Anadoluluk, hümanizm ve Osmanlı öncesinin çoğul tarihine bağla(n)ma çabalarıyla karakterize bir "anlatıcı mimar" olarak üretim yapar.


Güre Devremülk Oteli

Kalebodur'un desteklediği SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında hazırlanan Anlatıcı Bir Mimar Olarak Cengiz Bektaş programı gelecek Ekim ayında başlıyor. Program, bir dizi araştırma, derleme, makale yazımı ve haritalama etkinliğinin yanı sıra, konuyla ilgili isimlerin katılacağı değerlendirme toplantılarından oluşuyor.


Türk Dil Kurumu Binası

Programın ilk değerlendirme toplantısında, Bektaş'ın yoğun olarak çalıştığı Denizli'deki yapılar, işveren ve mimar ilişkisi bağlamında incelenecek. Toplantı, Bektaş ve ilgili işverenlerin katılımıyla Denizli'de, 3-7 Ekim tarihlerindeki Mimarlık Haftası paralelinde gerçekleştirilecek. İstanbul'da Aralık ayında yapılacak toplantıda, Bektaş Mimarlık İşliği'nde uygulanan özyönetim modeli ve döneminin ürünleri değerlendirilecek. İstanbul'daki bir diğer etkinlikte ise, arşivler ve yayınların ışığında Türkiye'de mimari kuramın yeri tartışılacak.

Ekleyen: Bahar Bayhan