Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Değişti

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasanın uygulama yönetmeliği değişti.

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliği değişti. Buna göre, yönetmelikte kentsel dönüşüm sürecini hızlandıran değişikliklerin yapıldı.

Yeni yönetmeliğin getirdiği değişiklikler şöyle:

– Riskli alanlarda Danıştay'ın iptallerinin önüne geçebilmek için planlama ve alt yapı hizmetleri yetersiz, imar mevzuatına aykırı, alt yapı ve üst yapıda hasar meydana gelmiş bölgelerde bu kriterlerden biri veya birkaçının yüzde 65'ı oranında bir bozulma meydana gelmiş ise artık bu bölgeler 'Riskli Alan' olarak ilan edilebilecekler.

– Riskli alan ilanlarında en az 15 bin metrekare olması gerektiğine ilişkin hüküm değiştirilmiş olup bu zorunluluk kaldırıldı.

– Riskli yapı tespiti yapacak olan kuruluşlarda çalışacak olan personele Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sertifika alınması zorunluluğuna Bakanlık tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca da sertifika düzenleme hakkı getirildi.

– Riskli yapılarda tapuda kayıtlı malik ölmüşse mirasçılık belgesi çıkarmaya, kayyum atamaya veya yine tapuda son kayıtlı malik adına işlem yapmaya Bakanlık yetkili olacak. Maliki ölmüş taşınmazlarda mahkemelerde yaşanan büyük sorun çözülecek.

– Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren taşınmazlarda da artık kentsel dönüşüm uygulaması yapılabilecek.

– Tahliye süreleri sonunda elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu hale getirildi.

– Mevcut tahliye süreleri sonunda yıktırılmayan binalar ile ilgili artık maliklerin anlaşmalarının beklenmesi inisiyatifi tamamen kaldırıldı. 2 aylık denetimler yapılacak ve yıktırılmayan binalar Afet Riski sebebiyle kolluk kuvveti desteği ile mülki amirlikçe yıktırılacak. Bir önceki yönetmelikte var olan durum apartman veya sitelerde 2/3 ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle aylar ve yıllara varan uzamalara sebebiyet veriyordu.

– Riskli alan veya riskli yapılarda artık yapı yıkılmadan 2/3 ile karar alınabilecek.

– 2/3 ile alınan karara iştirak etmeyen 1/3 arsa payının açık artırma sureti ile satılması için artık binanın yıkılmış olması şartı kaldırıldı. Böylece 2/3 ile karar alınması ve toplantı sonrasında karara katılmayanlara 15 günlük uyarı ihtarnamesinin gönderilmiş olması yeterli hale getirildi.

– Harç muafiyetine yönelik olarak belediyelerin almış oldukları harç ve ücret muafiyeti kaldırılmış olup belediyeler harç almaya devam edecek.

 

27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler buradan görülebilir.

Ekleyen: Nilüfer Karakoç
Kaynak: Birgün