Mimarlar Odası Anma Programı 2016-2018 Döneminde Maruf Önal'ı Ele Alıyor

MİMARLIK dergisi, Maruf Önal konusunda özgün araştırmaların yayınlanması için açık çağrıda bulunuyor.

Türkiye'nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimarların anısını yaşatmayı hedefleyen Mimarlar Odası Anma Programı kapsamında 2006 yılından itibaren Mimar Kemalettin Bey, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Haluk Baysal-Melih Birsel ve Ernst A. Egli gündeme taşınmıştı. 2016-2018 dönemi için ise, çalışmalarının anımsanması ve bunlara sahip çıkılması hedefiyle kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilerek sonuçlarının çeşitli etkinliklerle paylaşılması için Maruf Önal seçildi.

Maruf Önal'ı gündeme taşımak üzere seçen XV. / 2016 Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurulu konuyla ilgili şunları dile getiriyor:

Mimarlık eğitimine gerek akademisyen (DGSA, Yıldız Yüksek Teknik Okulu) gerek idareci (İDMMA Mimarlık Bölüm Başkanlığı; İDMMA ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlık görevleri) olarak değerli katkılar sunan; mesleki örgütlenme faaliyetlerine aktif katkılarda bulunan (Mimarlar Odası 3 numaralı üyesi olarak üç dönem Genel Başkanlığı; Mimarlık Vakfı'nın kurucu üyeliği); konut, otel/motel, fabrika, ofis, sinema, şehir içi benzin istasyonları gibi geniş bir tipolojik çeşitlilik içinde 70'e yakın bilinen uygulanmış projenin mimarı olarak 67 yıllık meslek pratiği dahilinde gerek ortağı olduğu İMA ile gerekse de tekil mesleki faaliyet süreciyle Türkiye'deki modern mimarlık üretimine önemli bir kesit oluştan; yapılarının bir kısmı yıkılmış, geride kalanların da yitip gitme tehlikesi altında olan, yapılarına dair belge, çizim ve benzeri dokümanları yeterince derlenmemiş, belgelenmemiş olup Türkiye ve modern mimarlık dünyası dahilinde önemli bir dönem tanıklığı taşıyan Maruf Önal'ın Türkiye mimarlığına olan büyük katkısının Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde önümüzdeki iki yıl boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesi, belgelenmeye ve değerlendirilmeye başlanması...

Mimarlar Odası Anma Programı, 2016-2018 döneminde, Maruf Önal'ın tasarım ve uygulama alanında başarılı ürünler vermiş ve mesleğin eğitiminden örgütlenmesine tüm diğer alanlarında önemli görevler üstlenmiş çok yönlü bir meslek insanı olarak mimarlığın çok boyutlu çerçevesine yaptığı katkıları, "MARUF ÖNAL ve MİMARLIĞIN KURUMSALLAŞMASI: Büro Pratiği. Örgütlenme. Eğitim" başlıklı bir program çerçevesinde değerlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek araştırmaların derlenmesi ve sonuç ürünlerin şekillendirilmesi sürecini, T. Elvan Altan, Afife Batur, N. Müge Cengizkan, Eyüp Muhcu ve Bülend Tuna'dan oluşan Anma Programı Komitesi üyeleri yürütecek. Komite tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların yanı sıra, Önal'ın tasarımcı, eğitimci, idareci ve örgütçü kimliğini ortaya koyacak yeni ve özgün araştırmaların tanımlanan iki yıllık süre boyunca MİMARLIK dergisinde sürekli bir bölüm olarak yer alması planlandı.

Ekleyen: Bahar Bayhan