De Stijl 100 Yaşında

Hollanda'da, De Stijl’in 100. yaşını kutlamak için yapılan etkinlikler kapsamında Richard Meier’in tasarladığı Hague City Hall'un cephesi “Mondrianlaştırıldı”.

De Stijl dergisinin 1917 yılında yayınlanmaya başlamasıyla; benzer arayışlarda ressam, tasarımcı ve mimarları etrafında toplayan De Stijl hareketi bu sene 100. yaşını kutluyor. Hollonda’daki yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında bazı ünlü De Stijl kompozisyonları bina cephelerine uygulanacak. Akımın önde gelen isimlerinden Piet Mondrian’ın eserleriyle boyanan ilk bina Hague şehrindeki belediye binası oldu.

Richard Meier tarafından tasarlanan bina, temel geometrik formlardaki kütleleri yeterince karmaşık bir kompozisyonda bir araya getiriyor. Richard Meier’in diğer binaları gibi Hague City Hall da tamamen beyaza boyanmış bir yapı.


Richard Meier tasarımı Hague City Hall'un aksonometrik çizimi


Temel geometrik formlar, yüzeyler ve çizgilerle çalışan; soyut bir dile sahip olan ABD’li mimarın tasarladığı cephe “Mondrianlaştırmak” için uygun bir başlangıç olmuş. Büyük ölçekli estetik müdahaleler ve sergilerle zenginleşecek De Stijl kutlamalarını takip etmeye devam edeceğiz.

De Stijl Hakkında: 1917’de Theo van Doesburg tarafından kurulan çağdaş sanat dergisi De Stijl’in, aynı isimli hareketin temelini oluşturduğu söylenebilir. Theo van Doesburg tarafından kurulan dergi, benzer fikirdeki sanatçıları etrafında toplayarak yeni bir sanatçı kolektifine dönüştü. Geometrik formlar ve ana renklerden oluşan temel görsel elemanlar çevresinde şekillenen, fazlalıklarından arınmış ve soyut bir estetiği savunan De Stijl hareketi, sadece resimde ve heykelde değil; endüstriyel tasarım, tipoloji, müzik hatta edebiyat alanında da etkisi hissedilen bir akım oldu. De Stijl’in en etkili olduğu alanlardan birinin de mimarlık olduğu söylenebilir. Öyleki hareket, 1920’ler ve 30’larda Uluslararası Üslup’un güçlenmesinde rol oynadı.

Not: De Stijl dergisinin tüm sayılarına PDF formatında buradan ulaşabilirsiniz.

Ekleyen: Burcu Bilgiç