Koç Üniversitesi VEKAM Ankara Arşivi Dijital Ortamda

Koç Üniversitesi VEKAM Arşivi, 10.000’den fazla sayısallaştırılmış kaynakla dijital ortamda.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Araştırmaları Merkezi (VEKAM)'nin Vehbi Koç ve Ankara olmak üzere ikiye ayrılan koleksiyonu dijital ortama aktarıldı. 

Ankara Koleksiyonu'nda, çeşitli temalar üzerine yoğunlaşan, şehircilik, mimarlık, toplumsal tarih, kültür tarihi, eğitim tarihi, kent sosyolojisi, antropoloji, iktisat tarihi araştırmaları için önemli bilgiler sunan farklı türlerde malzemeler bulunuyor.

Koleksiyonda 1900'ler öncesinin Ankara'sına ışık tutan nadir Ankara gravürleri ile 1900-1980 arası dönemde kentin mimari, sosyal ve kültürel gelişiminin izlenebileceği fotoğraf ve kartpostallar önemli bir yer tutuyor. Kentin tescilli yapılarına ilişkin bilgiler ile fotoğraflarını ve bazı yapıların yer aldığı paftaların çizimlerini içeren Ankara Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri de Ankara Koleksiyonu'nda yer alan önemli çalışmalardan birisi.

Arşive https://vekam.ku.edu.tr/tr/content/arastirma adresinden ulaşmak mümkün.

Ekleyen: Emine Merdim Yılmaz