Beton Dışı: Toprak

“Beton dışı” dosyamızın ikinci durağı, ilk ve en temel yapı malzemelerinden “toprak”.

Kani Kombole Mosque

Geleneksel Çin Bilimleri’nde evreni oluşturan beş elementten biri olan toprak (diğer elementler: odun, ateş, metal ve su); kendisini çevreleyen dünyayı sınıflandırarak kavrayan insanın ilk odaklarından biri. 

Genel ismini kullanarak “toprak” dediğimiz malzeme muazzam çeşitliliğe sahip bir karışım. Farklı coğrafyalar farklı topraklara ve geliştirdikleri farklı yapım tekniklerine sahip. Ulaşılabilir, doğayla uyumlu ve ucuz olan toprak hala dünyanın birçok yerinde kullanılan bir yapı malzemesi. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık %40’ının toprak yapılarda yaşadığı söyleniyor.* Çakıl, kum ve kilden oluşan toprak farklı oranlarda karıştırıldığında farklı basınç dayanımına, plastikliğe ve kohezyona sahip oluyor. Toprak yapılar, yapım tekniğinde edinilmiş uzmanlık ve düzenli bakımla çok uzun süreler ayakta kalabildiği gibi çok katlı da inşa edilebiliyor. 


Topraktan Üretilmiş Yapıların Görüldüğü Alanların Dünya Haritasındaki Dağılımı

Sürdürülebilirlik tartışması bağlamında tekrar gündeme gelen, toprak yapım tekniklerini geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak çabalarının yanı sıra şu an hala ayakta olan ve dünya kültür mirası listesine girmiş toprak yapıların korunması da konuyla ilgili önemli bir eylem ve araştırma sahası. Önümüzdeki iki ay boyunca sürecek "Beton dışı: Toprak" dosyasında hem korunma altına alınmış toprak yerleşimlerden, hem de yeni tekniklerle inşa edilen yapılardan örnekler sunmaya ve insanların binyıllar boyunca geliştirdiği yapı bilgisinin zengin kaynaklarıyla bakış açımızı genişletmeye çalışacağız.

*Bilgi http://www.earth-auroville.com/ sitesinden alınmıştır.

Ekleyen: Burcu Bilgiç