Prof. Ataman Demir Vefat Etti

Elli yılı aşan akademik yaşamı boyunca birçok mimarın ve genç akademisyenin yetişmesine katkıda bulunan Prof.Ataman Demir hayatını kaybetti.

Prof. Ataman Demir'in naaşı, 26 Mayıs 2017 günü saat 11:00'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Ataman Demir Hakkında

1938 yılında İzmir-Karşıyaka'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladı. 1957 yılında girdiği GSA Mimarlık Bölümü'nden 1963 yılında mezun oldu. Aynı yıl Bina Bilgisi Kürsüsü ve Mimari Proje Asistanlığı'na atandı. 1973 yılında, "Güneş Işınımlarından Korunmak ve Yararlanmak Amacıyla Mimaride Alınan Tedbirler" başlıklı, doktora seviyesindeki yeterlik tezini takiben, 1974'de "Antakya Eski Konut Yerleşmesi" başlıklı doçentlik tezi ile doçent, 1988 yılında profesör oldu. Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya'daki mimari miras üzerinde incelemeler, araştırmalar yaptı, bunları seri makaleler, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler halinde yayınladı, konferanslar verdi. İstanbul, Mudanya-Siği Köyü ve Konya'da, restorasyonlar, yeni tasarımlar yaptı ve bunların çoğunu uyguladı. Girdiği mimari yarışmalarda ödüller, mansiyonlar kazandı. Yeterlik Tezi, 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nce yayınlandı.

Antakya'nın kültürel zenginliğini tanıtan "Çağlar İçinde Antakya" ve "Antakya Through the Ages" isimli kitapları Akbank tarafından 1996 yılında, yirmi yılı aşkın araştırmalarla genişletilmiş ve güncellenmiş olarak 2016 yılında, "Çağlar İçinde Antakya" ismiyle Dafne Yayınevi tarafından yayınlandı. Türkiye'de mimarlık ve sanat eğitiminin gelişmesi ve modernleşmesi sürecinde Akademi'nin tanıklık ettiği yabancı hocalar dönemine ışık tutan "Güzel Sanatlar Akademisi'nde Yabancı Hocalar" isimli kitabı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 2009 yılında yayınlandı.

1963-2003 arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, Bina Bilgisi ve Mimari Proje Hocalığı yaptı. 2003 yılında emekli oldu. 1983 yılında YÖK Yasası'nın ilgili maddesi gereğince Konya-Selçuk Üniversitesi, Mimarlık bölümünde bir yıl süre ile misafir hoca olarak eğitime destek verdi ve bölümün eğitim kadrosunu oluşturan genç hocaları yetiştirdi.

2000-2004 arasında Yeditepe Üniversitesi-İç Mimarlık Bölümü'nde, 2005-2009 arasında ise Haliç Üniversitesi-Mimarlık Bölümü'nde hocalık yaptı. Emekliliğinden sonra da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği gibi 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğretim kadrosunda görev yapan Ataman Demir, elli yılı aşan akademik yaşamı boyunca birçok mimarın ve genç akademisyenin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Ekleyen: Ekin Bozkurt