Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği", 03 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni çıkan yönetmelik ile 2 Kasım 1985 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" 1 Ekim'de yürürlükten kalkacak.

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"ni değiştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak metin hazırlanmış, 23 Mart 2017 tarihinde görüşe açılmıştı. Yönetmeliğin taslağı TMMOB Mimarlar Odası tarafından "hızlı ve çok sayıda yapı üretimini kolaylaştırmaya odaklı, planlama ve mimarlık kültürünü yok sayan, imar plan tadilatlarını kalıcılaştırarak özendiren, kamusal alanları daraltan, araç odaklı ulaşım altyapısı öngören, nitelikli ve özgün mesleki hizmetlerin kullanıcıya erişimini kısıtlayan ve mesleki hak ve yetkileri sınırlandıran bir yapılaşma süreci tariflediği" için eleştirilmişti. 

Yeni yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ekleyen: Emine Merdim Yılmaz