MSGSÜ Mimarlık Bölümü'nün Uluslararası Validasyon Başarısı

MSGSÜ Mimarlık Bölümü eğitiminin, UNESCO-UIA Validasyon kriterlerine tam uygunluk sağladığı, uluslararası düzeyde tanınırlığı ve eşdeğerliliği 5 yıl için onaylanmış olup, süreç Heyetin getirdiği tavsiyelerle başarıyla sonuçlanmıştır.

UNESCO ile UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği-International Union of Architects) arasında yapılan anlaşma ile kurulan UNESCO-UIA Mimarlık Validasyon Konseyi, Mimarlık Bölümleri eğitiminin uluslararası tanınırlığını ve eşdeğerliliğini onaylama yetkisine sahip olan bir kuruluştur.

MSGSÜ Mimarlık Bölümü tarafından, eğitiminin uluslararası alanda eşdeğerliği ve tanınırlığı kapsamında UNESCO-UIA Validasyon Konseyine Ekim 2016 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda, UNESCO-UIA Validasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Jana Revedin, UNESCO-UIA Validasyon Konseyi Üyesi Prof. Rodney Harber ile RIBA (Royal Institute of British Architects) temsilcisi Prof. Dr. David Dernie'den oluşan bir heyet, 22-24 Mart 2017 tarihlerinde Mimarlık Bölümü eğitiminin uluslararası denkliğinin ön değerlendirmesi için üniversitemizi ziyaret etmiştir. 22-24 Mart 2017 tarihlerinde RIBA raportörlüğünde çalışan UNESCO-UIA Validasyon Heyeti, “Ön Değerlendirme Raporu” hazırlanmış, Mimarlık Bölümünün gerekli kriterlere uygunluğunu belirlemiştir. 

Sözkonusu süreci tamamlayan "Tam Değerlendirme Raporu" aşaması kapsamında ise, UNESCO-UIA Validasyon Konseyi üyeleri Prof. Dr. Fernando RAMOS, Nuno SOARES, Vity Claude NSALAMBI ile RIBA (Royal Institute of British Architects) üyeleri Martin PEARCE ve Prof.Dr. Zeno BOGDANESCU ve ayrıca ülkemizi temsilen kurum dışı katılımcı olarak Prof. Dr. Nur ESİN’den oluşan bir heyet, 20-23 Kasım 2017 tarihlerinde  kurumumuzu ziyaret etmişlerdir. Heyet, 4 gün boyunca Mimarlık Bölümü eğitimini incelemiş; Mimarlık Bölümü öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle, mezunlarıyla, profesyonel mimarlarla, Mimarlar Odası temsilcileriyle, dış destekçilerle özel görüşmeler yapmış ve “Tam Değerlendirme Raporu”nu; Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Deniz İncedayı,  Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Demet Binan, Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. N. Papatya Seçkin ve Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu ile öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Tercan'ın katıldıkları açıklama toplantısı sonrasında imzalayarak Üniversitemize teslim etmişlerdir.

MSGSÜ Mimarlık Bölümü eğitiminin, UNESCO-UIA Validasyon kriterlerine tam uygunluk sağladığı, uluslararası düzeyde tanınırlığı ve eşdeğerliliği 5 yıl için onaylanmış olup, süreç Heyetin getirdiği tavsiyelerle başarıyla sonuçlanmıştır. MSGSÜ Mimarlık Bölümü, ülkemizde RIBA tarafından uygulanan, UNESCO-UIA Validasyonu alan ilk Mimarlık Bölümüdür. 

UNESCO-UIA Onay Sistemi tarafından değerlendirme sürecinde destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, değerli katkıları için içtenlikle teşekkür ederiz. 

Ekleyen: Burcu Bilgiç